DE TWISKER STAM.

Opmerking vooraf. De gegevens van de Twisker stam zijn het laatst gewijzigd op 08-08-2008.

De oudste gegevens van de Twisker stam zijn mij ter beschikking gesteld door de heer Klaas Zijp, Rijperweg 130 in Middenbeemster (zie pag. 272, XIId).  Ook de kwartierstaat POL-ZIJP (uitgave H. Pol, Haren, december 1966) gaat terug tot deze generaties; deze bron vermeldt ook vele testamentaire beschikkingen en erfeniskwesties. Veel aanvullingen zijn mij toegezonden door mevrouw K. Balk-Oud uit Wijdenes.
De stam begint met de naam Hoornsman. In de derde generatie duikt de naam Zijp op. De Twisker stam telt dertien generaties.

Pag. 219. Aanvulling bij begin.
De nulde generatie begint met Cornelis Jansz Hoornsman. Zijn familie is afkomstig uit of rondom Hoorn. Hij is overleden te Venhuizen. Hij koopt op 26-03-1629 de helft van een Zijper Goed, samen met zijn broer Cornelis Paulusz.. en zijn oom Wijbrant Claesz te Hem. In 1648 kwam het gehele halve goed in zijn handen. In 1660 kwam de andere helft op naam van Pieter Reijnderts Mnnes.
Hij is gehuwd met Lobbrich Jans. Zij verkoopt op 24-07-1662 als zijn weduwe en als boelhoudster de helft aan Pieter Rz. Minnes.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelisz, volgt I.

Pag. 219. Aanvulling bij I, 01
Cornelis Poulusz is gedoopt Noordzijpe 26-08-1674.

Pag. 219. Aanvulling bij IIa.
Cornelis Poulusz Hoornsman, gedoopt Noordzijpe 26-08-1674. Hij koopt in 1644, in de Zijpe in de Grote K, die Cleybe G, dat circa 100 jaar in zijn geslacht bleef.
Op 6 januari 1688 gingen Maerten, Jan, Gert, Reynuw en Dirck Cornelis Poulus over tot verdeling van de nalatenschap van Cornelis Poulis en Neel Maertens. Deze volgorde van namen geeft hoogstwaarschijnlijk aan de volgorde van de geboorte van deze kinderen.

Pag. 219 Aanvulling bij IIa, 01
Dirck Cornelisz Poulus is geboren te Zijpe circa 1647 (wonende “bij de Keijnserbrugh”op 19-03-1917). Gehuwd met Trijn Pieters. Overleden 19-03-1717.
In de kerk te St. Maartensbrug bevindt zich een grafschrift met als grafteken een zwaan “Hier leyt begraven Trijn Pieters, Huysvrou van Dirck Cornelise Poulus uyt de Sijp anno 1706 den 12 november”.
Trijn Pietersd. schonk aan de Ger. Gemeente Zuidzijpe een paar zilveren Avondmaalsbekers ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw in 1696.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje Adriaens, tr. Circa 1728 Pieter Jansz Koeman, burgemeester en notaris te Nieuwe Niedorp en aldaar overleden op 04-02-1763 (oud 60 jaar).

Pag. 219. Aanvulling bij IIa, 03.
Gert Cornelisz Poulisz wordt vermeld in een deelacte d.d. 06-01-1688, alsmede in een testament d.d.09-06-1709.

Pag.219. Aanvulling bij IIa, 04
Jan Cornelisz Pouwelse woont in 1684 in Haarlem. Blijkens weeskameracte van 19-03-1694 compareerde Guurt Aeryens, weduwe van Jan Cornelisz Pouwelse, en moeder van een dochter Neel Jans, oud 22 jaar, geassisteerd met Cornelis Dircksz Bakker, hare tegenwoordige man.

Pag. 219 Aanvulling bij IIa, 05
Reynuw Cornelis Poulus, st. vóór 16-01-1688, tr. Callantsoog 16-11-1664 Pieter Jansz Backer, overleden Zijpe 29-06-1727.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

Pag. 219. Aanvulling bij IIb. 01
Gerrit Florisz woonachtig  ‘in de oude Zijpe’.
Pag. 219. Aanvulling bij IIb, 02
Pieter AErjansz, wonende ‘op de Rijp bij St. Maerten’.
Pag. 219. Aanvulling bij IIb, 03
Jan Cornelisz, woonachtig ‘in de Zijp’.
Pag. 219. Aanvulling bij IIb, 04
Jan Jansz Looper, wonende ‘tot Hoogwoud’.
Pag. 219. Aanvulling bij IIb, 05
Cornelis Aerjansz Vos, woonachtig ‘in ’t Oogh’. (Callantsoog)

Pag. 220. Aanvulling bij IIIa, 02
Jan Maertensz Zijp en Lijsbet Pieters hadden blijkens testament van 27-06-1713 een dochter Trijntje Jans. Blijkens testament van 09-03-1724 is deze dochter reeds overleden.
Zijn weduwe Neeltje Klaas (Amels) hertrouwde reeds op 26-01-1727 te Abbekerk met Adriaan van der hoeve, J.M. te abbekerk. Haar overlijden werd reeds op 16-02-1728 door haar man aangegeven.

Pag.220. Aanvulling bij IIIb
Jan Cornelisz Hoornsman is gestorven in de Zijpe vóór 14-03-1648, mogelijk reeds vóór 30-11-1640.

Pag. 221. Aanvulling en correctie bij IVa. Bij de kinderen van Cornelis Maertensz Poulus (landman) en Geertje Jans Meurs.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis Zijp, ged. Zijpe 10-11-1726, st. Twisk 30-04-1728 (begraven classe ƒ 30).
2. Jan Cornelisz Zijp, ged. Twisk 25-04-1728, st. Twisk 17-05-1728 (begraven classe ƒ 30).
3. Jan Cornelisz Zijp, geb./ged. Twisk3/9-04-1730, volgt V.
Geertje Jans Meurs hertrouwde Twisk 05-10-1732 Cornelis Dirksz Coster.

Pag. 222. Aanvulling bij V, 04
Uit het huwelijk van Geertje Zijp en Gerrit Dirksz. Spijker:
            1. Antje Spijker, geb. ---- circa 1795, naaister, tr. Twisk 28-02-1819 Meinderd de Vries, geb. ---- circa 1891, dienstknecht,
                Jan de Vries en Neeltje Meinderts.

Pag. 223. Aanvulling bij VIa, 01.
Ariaantje Klaasdr. Is mogelijk al op 07-05-1791 geboren te Twisk.
Uit dit huwelijk van Ariaantje Klaasd. Zijp en Pieter Slagter, landman:
            1. Pieter Slagter, geb. Twisk circa 1815, landman, tr. Twisk 21-04-1829 Lijsbet Druif, geb. Oostwoud circa 1814, dr. van Pieter Druif, landman, en Neeltje Butter,
            2. Klaas Slagter, geb. Twisk 18-10-1816, boer te Wognum, st. Wognum 28-04-1890,  tr. Wognum 02-05-1841 Grietje Winkel, geb. Wognum circa 1822, dr. van Jan Winkel en Jantje Zijp.    (voor deze ouders Twisker stam pag. 229,VIIm).
            3. Maartje Slagter, geb. Twisk circa 1821, tr. (1) Twisk 24-04-1842 Jan Wijdenes, geb. Twisk circa 1807, landman, zn. van Gerbrand Wijdenes, landman, en Trijntje Lakeman.
               Maartje Slagter, geb. Twisk circa 1821, weduwe van Jan Wijdenes, tr. (2) Hoogwoud 27-02-1851 Reijlof Slijksteeg, geb. Hoogwoud circa 1820, landman, zn. van Willem Slijksteeg en Aaltje Sijp.       [zie Hoogwouder stam, pag. 286, IVa, bis 5].
            4. Teunis Slagter, geb. Twisk circa 1823, landman, tr. Twisk 25-04-1847 Eijtje Veerman, geb. Sijbekarspel circa 1826, dr. van Pieter Veerman, landman, en Geertje Zinger.

Pag. 223.. Correctie bij VIb, 01.
Neeltje Cornelis Kok is weduwe i.p.v. weduwnaar van Jongejan Posch.

Pag.223. Aanvulling bij VIb, 05
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Cornelis Vijn, landman
            1. Pieter Vijn, geb . Hoogwoud circa 1822, landman, tr. (1) Twisk 21-04-1842 Trijntje Donker, geb. Twisk circa 1822, dr. van Jan Donker en Lijsbeth van der Deure
                 Pieter Vijn, geb. Hoogwoud circa 1822, landman, wednr. van Trijntje Donker, tr. (2) Hoogwoud 01-05-1851 Antje Zeilemaker,  geb. Twisk circa 1826, dr. van Willem Zeilemaker, landman, en Ariaantje Zijp.            [zie Twisker stam VIIb]
                 Pieter Vijn, geb. Hoogwoud circa 1822, landman, wednr. van Antje Zeilemaker, tr. (3) Hoogwoud 27-07-1882 Debora Bouwdina (Baudina) Vetter, geb. Hoogwoud circa 1830, weduwe van Dirk Appel, dr. van Wolter Vetter en Pietje van der Wielen.
            2. Dieuwertje Vijn, geb.  Hoogwoud circa 1825, tr. Twisk 23-04-1846 Dirk Nes, geb. Twisk circa 1824, landman,
                zn. van Gerrit Nes, landman en IJtje Klaver.
            3. Bregtje Vijn, geb. ---- circa 1828, tr. (1) Midwoud 10-09-1848 Arien Beemster, geb. ---- circa 1823, landman,
                zn. van Pieter Beemster en Neeltje Helder.
               Bregtje Vijn, geb. ---- circa 1828, weduwe van Arien Beemster, tr. (2) Midwoud 28-03-1861 Jacob Cornelis Broertjes, dienstbaar,
               geb. ---- circa 1837, zn. van Cornelis Cornelisz. Broertjes, slachter, en Trijntje Bas.
            4. Geertje Vijn, geb. Hoogwoud circa 1832, tr. Blokker 23-04-1854 Jacob Groot, geb. Blokker circa 1833, landman,
                zn. van Aris Groot en Cornelisje Metselaar.
            5. Hendricus Vijn, geb. Twisk circa 1836, landman, tr. (1) Wognum 22-04-1855 Antje Mol, geb. Wognum circa 1838,
               dr. van Jan Mol en Ariaantje Peereboom.
               Hendricus Vijn tr.(2) Twisk 06-05-1858 Geertje Slot, geb. Twisk circa 1835, dr. van Teunis Slot, landman, en Maartje Groot.
               Hendricus Vijn tr. (3) Twisk 06-06-1860 Geesje Lakeman, geb. Hoogwoud circa 1839, dr. van Jan Lakeman en Cornelia Louw

Pag. 224. Aanvulling bij VId
Grietje Ariëns Spanjaard, geboren in Abbekerk en gedoopt in Twisk.

Pag. 224. Aanvulling bij VId, 6.
Trijntje Zijp, geboren in 1809 is overleden Nieuwe Niedorp 11-06-1837.
Pieter Koorn is overleden Nieuwe Niedorp 20-07-1849. Hij huwde een tweede keer Nieuwe Niedorp 08-05-1838 met Trijntje van Ham, 25 jaar, dr. van Hendrik van Ham en Klaasje Moy.

Pag. 225. Correctie bij VIIa,3..
Pieter Gorter, geboren te Venhuizen 02-11-1824, overleden Hoogkarspel 11-07-1898.

Pag. 225. Aanvulling en correctie bij VIIb bij Antje Zijp en Reijer Jansz Koster.
Antje Klaasdr Zijp is volgens een ander bron geboren 28-01-1794.
Hij is overleden Schellinkhout 22-09-1823. De opmerking dat hij hertrouwde op 05-05-1834 met Klaasje Zijp kan dus niet juist zijn. Het was juist Antje Zijp die hertrouwde op 06-11-1825 met Jan Knol, na het overlijden van Reijer Koster.
Het was een andere Reijer Jansz Koster, geboren 14-01-1818, die op 05-05-1839 huwde met Klaasje Zijp (zie VIIIi).
Uit het huwelijk van Antje Zijp en Reijer Jansz Koster:
            1. Klaas Koster, geb. Westwoud (Hoogkarspel) 11-02-1816, landman, tr. Twisk 25-04-1838 Dieuwertje Druif, geb. Twisk circa 1827, dr. van Pieter Druif, landman en Neeltje Butter.
            2. Trijntje Koster, geb. Westwoud circa 1817, tr. (1) Westwoud 28-04-1839 Abram Klaver, geb. Westwoud circa 1815, landman, zn. van Sijmon Klaver en Maartje van der Deure, boerenstand.
               Trijntje Koster geb. Westwoud circa 1817, landvrouw, weduwe van Abram Klaver, tr. (2) Hoogkarspel 23-10-1853 Maarten Stam, geb. Hem circa 1803, landman, wednr. van Marijtje Kaij, zn. van Jan Stam en Antje de Jong.
            3. Jan Koster, geb. Westwoud circa 1819, landman, tr. Hoogkarspel 02-05-1841 Trijntje Stapel, geb. Hoogkarspel circa 1821, dr. van Pieter Stapel, landman, en Aafje Kok.
            4. Reijer Koster, geb. Westwoud circa 1822, tr. Berkhout 19-10-1845 Aaltje Kieft, geb. Scharwoude circa 1822, dr. van Andries Kieft, landman, en Stijntje de Wit.

Pag. 225. Aanvulling bij VIIc
Uit het huwelijk van Aagje Zijp en Pieter Donker:
            1. Aaltje Donker, geb. Twisk circa 1820, tr. (1) Twisk 13-04-1845 Reinder Wijdenes, geb. Twisk circa 1811, landman,  zn. van Gerbrand Wijdenes, landman, en Trijntje Lakeman.
                Aaltje Donker, geb. Twisk circa 1820, weduwe van Reindert Wijdenes, tr. (2) Twisk 22-04-1858 Klaas Maartensz. Zijp, geb. Twisk circa 1811, landman, zn. van Maarten Zijp en Grietje Spanjaard, weduwnr. van Trijntje Koster. ie Twisker stam, VII p].
            2. Klaas Donker, geb. ---- circa 1822, landman, tr. Twisk 16-01-1850 Maartje op ’t Land, geb. ---- circa 1828, dr. van Cornelis op ’t Land, schuitenmaker, en Dieuwertje Molenaar.
            3. Jan Donker, geb. --- circa 1830, tr. Twisk 02-05-1850 Aaltje Wijdenes, geb. --- circa 1829,  dr. van Cornelis Wijdenes, landman, en Trijntje Groot.
            4. Cornelis Donker, geb. Twisk circa 1838, boerenbedrijf, tr. Twisk (1) 24-10-1858 Maartje Slot, geb. Twisk circa 1839, dr. van Teunis Slot en Maartje Groot, boerenbedrijf.
                Cornelis Donker, wednr. van  Maartje Slot, landbouwer, tr. (2) Twisk 17-04-1872 Trijntje Trompetter, geb. Opperdoes circa 1849, dienstbare, dr. van Jan Trompeter, landbouwer, en Jantje Pijper.

Pag. 226. Aanvulling bij VIIf
Klaas Zijp was in 1823 dijkshoofdman van de Vier Noorderkoggen.

Pag. 226. Aanvulling bij VIIf, 08
Frederik Jacobsz Groot is overleden Midwoud 06-03-1900.

Pag. 227.Correctie bij VIIg, 01.
West Blokker, moet zijn: Westerblokker of Wester Blokker.

Pag. 227. Aanvulling bij VIIh
Willem Zeilemaker is overleden 06-08-1868.
Uit het huwelijk van Ariaantje Zijp en Willem Zeilemaker:
            1. Antje Zeilemaker, geb. ---- circa 1826, tr. Hoogwoud 01-05-1851 Pieter Vijn, geb. ----circa 1822, landman, weduwnaar van Trijntje Donker, zn. van Cornelis Vijn, landman, en Trijntje Zijp               [zie Twisker stam VIb,5].
            2. Cornelis Zeilemaker, geb. ---- circa 1830, tr. Twisk 24-04-1853 Grietje Bakker, geb. ---- circa 1833, dr. van Jan Jansz Bakker en Antje Zeilemaker.
            3. Gerrit Zeilemaker, geb. Twisk 29-07-1833, landman, tr. Wijdenes 24-10-1865 Dieuwertje Stam, geb. Oudendijk circa 1841, dr. van Dirk Stam, landman, en Antje Groot.
            4. Anna Zeilemaker, geb. Twisk circa 1841, tr. Twisk 26-04-1863 Reinder Bakker, geb. Hem (Venhuizen) circa 1842, landbouwer, zn. van Cornelis Bakker, veehouder, en Aaltje Schekkerman.

Pag. 227. Aanvulling bij VIIi
Gerrit Spaander was secretaris van de Vier Noorderkoggen.

Pag. 227.Aanvulling bij VIIi, 05.
Jan Bennemeer is geboren Nibbixwoud 26-11-1827.

Pag. 228. Correctie bij VIIi, 08i
Jan Zijp is geboren op 5 november van het jaar 1832.

Pag. 228.Aanvulling bij VIIj, 04
Jacob Zeilemaker, geb. Abbekerk 04-02-1828, overl. Twisk 20-11-1877.

Pag. 228. Aanvulling bij VIIi, 9
Uit het huwelijk van Neeltje Zijp en Louwrens (Louris) Winkel (winkelier, commissionair in effecten):
            1. Jan Winkel, geb. Abbekerk circa 1857, tr. Monnickendam 28-04-1880 Christina Trapman, geb. Monnickendam circa 1861, dr. van Franciscus Johannes Josephus Trapman, koopman, en Trijntje de Haan.
            2. Cornelis Gerard Winkel, geb. Hoorn circa 1865, boekhouder, tr. Hoorn 05-08-1890 Hendrika Jacoba van Kluijve, geb. Herwen en Aerdt  circa 1868, dr. van Johannes van Kluijve, opzichter bij rijkswaterstaat, en Anthonia Maria de Haan.

Pag. 228. Aanvulling bij  VIIj,1
Uit het huwelijk van Anna Zijp en Reijer Winkel, landman:
            1. Geertje Winkel, geb. Twisk circa 1852, tr. Sijbekarspel 20-02-1870 Gerrit Smit, geb. Hoogwoud circa 1845, boerenknecht, zn. van Simon Smit en Antje Nieuwboer.
            2. Neeltje Winkel, geb. Sijbekarspel circa 1860, tr. Sijbekarspel 27-04-1879 Johannes Henricus Marius Huijgens, geb. Sijbekarspel circa 1857, landman, zn. van Adrianus Johannes Huijgens, landman, en Geertje Winkel.

Pag. 228. Aanvulling bij VIIj, 04.
Jacob Zeilemaker is geboren Abbekerk 04-02-1828, overleden Twisk 20-11-1877.
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Jacob Zeilemaker:
            1. Grietje Zeilemaker, geb. Opperdoes circa 1856, tr. Midwoud 12-12-1877 Jan Groot, geb. Midwoud circa 1856, landman, zn. van Frederik Teuniszoon Groot, landman, en Dieuwertje Berkhout.

Pag. 228. Aanvulling bij VIIk..
Cornelis Stelling is overleden Schellinkhout 30-04-1866.
Uit het huwelijk van Ariaantje Zijp en Cornelis Stelling:
            1. Aagtje Stelling, geb Schellinkhout circa 1818, boerderij, tr. Schellinkhout 25-04-1841 Gerrit Bronkhorst, geb. Schellinkhout circa 1816, boerderij, zn. van Jan Bronkhorst, boerderij, en Bregtje de Vries.
            2. Maarten Stelling, geb. ----circa 1820, landman, tr. Schellinkhout 02-11-1859 Jakopje Sjoerts, geb. ---- circa 1828, dienstbode, dr. van Luitje Douwes Sjoerts, arbeider, en Willempje de Boer.
            3. Grietje Stelling, geb. ----circa 1835, tr. Opperdoes 25-04-1847 Pieter Stapel, geb. ---- circa 1825, zn. van Cornelis Stapel, veehouder, en Maartje Berkhout.
            4. Jan Stelling, geb. ---- circa 1829, boerderij, tr. (1) Schellinkhout 13-02-1853 Krelisje Schagen, geb. ---- circa 1833, boerderij, dr. van Wijbrand Schagen, landman, en Pieter Galis.
               Jan Stelling, geb. ---- circa 1829, landman, wednr. van Cornelisje Schagen, tr. (2) Schellinkhout 15-04-1859 Reinouwtje Schagen, geb. --- circa 1841, dr. van Wijbrand Schagen en Pietertje Galis.
               Jan Stelling, geb. Schellinkhout circa 1828, weduwnr. van Reinouwtje Schagen, tr. (3) Mijdrecht  17-07-1879 Dieuwertje Bakker, geb. Wijdenes circa 1825, weduwe van Pieter Schoenmaker, dr. van Jan Bakker en Geertje Balk.
                Jan Stelling, geb. Schellinkhout circa 1828, weduwnr. van Dieuwertje Bakker, eerder van Reinouwtje Schagen en Kornelisje Schagen, tr. (4) Mijdrecht 28-10-1887 Dieuwertje Vos, geb. Berkhout circa 1851, dr. van Germent Vos en Stijntje Koeman.
                Jan Stelling, overl. oud 65 jaar, Mijdrecht 06-10-1892.
            5. Kornelis Stelling, geb. Schellinkhout circa 1832, landman, tr. (1) Schellinkhout 19-05-1854 Trijntje Kroonenburg, geb. ---- circa 1835, dr. van Jan Kroonenburg en Aagje Buisman.
               Cornelis Stelling, geb. Schellinkhout circa 1832, veehouder, wednr. van Trijntje Kroonenburg, tr. (2) Berkhout 23-03-1882 Ariaantje de Boer, geb. Avenhorn circa 1835, veehoudster, weduwe van Pieter Spaans, dr. van Reierus de Boer en Jantje Bregman.
            6. Ariaantje Stelling, geb. Schellinkhout circa1837, tr. (1) Schellinkhout 22-04-1858 Reijer Timmerman, geb. ---circa 1834, landman, zn. van Klaas Timmerman en Grietje Houter.
              Ariaantje Stelling, (weduwe van Reijer Timmerman), tr. (2) Oterleek 05-02-1860 Gerrit Visser, geb. Oterleek circa 1837, (weduwnaar van Trijntje Silver [Zilver]), zn. van Cornelis Gerritsz Visser en Neeltje Hoek.
            7. Antje Stelling, geb. Schellinkhout circa 1840, tr. Schellinkhout 26-04-1860 Cornelis Rooker, geb. Wijdenes circa 1841, landman,  zn. van Meindert Rooker, landman, en Geertje Bakker.
            8. Impje (Immetje) Stelling, geb. Schellinkhout circa 1842, tr. Blokker 24-04-1862 Klaas Schuit, geb. Blokker circa 1843, landman, zn. van Willem Schuit, landman, en Dieuwertje Olie.
               Immetje Stelling, echtgenote van Klaas Schuijt, overl Mijdrecht 24-09-1890.

Pag. 229. Aanvulling bij VII l..
Grietje Winkel is overleden Abbekerk 4 i.p.v. 5 april 1874.

Pag. 229. Aanvulling bij VIIm..
Jan Klaasz Winkel bewoonde ook de “Postgalei” te Wognum.
Uit het huwelijk van: Jantje (Jannetje) Maartens Zijp en Jan Klaasz Winkel
            1. Grietje Winkel, geb. Wognum 15-12-1821, st. Wognum 23-05-1900, tr. Wognum 02-05-1841 Klaas Slagter, geb. Twisk 18-10-1816, boer te Wognum, st. Wognum 28-04-1890, zn. van Pieter Slagter, landbouwer te Zwaag, en Ariaantje Zijp (zie Via, 01).
            2. Trijntje Winkel, geb. Wognum circa 1824, tr. Wognum 02-05-1847 Dirk Semeins, geb. Hoogkarspel circa 1820, landman, zn. van Evert Semeins, landman, en Jantje Met.
            3. Klaas. Winkel, geb. Wognum 28-05-1825, landbouwer te Wognum, later te Sijbekarspel op de "Postgalei", st. Wognum 02-02-1911, tr. Wognum 30-04-1848 Grietje Simons Stapel, geb. Schellinkhout 16-05-1829, st. Wognum 23-03-1880, dr. van Dirk Stapel en Aaftje Edel.
                Hun zoon Maarten Winkel huwde Trijntje Zijp (zie VIIIv.04).
            4. Aafje (of Aaltje) Winkel, geb. Wognum 17-07-1828, st. Nieuwe Niedorp 17-05-1903, tr. (1) Wognum 04-03-1849 Klaas Bakker, geb. Oosterblokker (gem. Blokker) 09-03-1828, st. voor 1878, zn. van Cornelis Bakker, landman te Oosterblokker, en Grietje Houter.
               Aafje Winkel, weduwe van Klaas Bakker, tr.(2) Hoorn 27-03-1878 Arien Winkel, geb. Sijbekarspel circa 1828, wednr. van Aafje Bakker, zn. van Pieter Winkel en Trijntje Beemster.
            5. Ariaantje Winkel, geb. Wognum circa 1830, tr. Wognum 28-10-1849 Pieter Groot, geb. Blokker circa 1830, landman, zn. van Aris Groot, landman en Cornelia Metselaar.
            6. Louris Winkel, geb. Wognum 01-10-1834, tr. Wognum 27-04-1856 Neeltje Zijp, geb. Wognum circa 1835, dr. van Jan Zijp en Jannetje Spaander ………….[zie het boek].
            7. Jan Winkel, geb. Wognum circa 1837, landman, tr. Wognum 28-04-1858 Lijsbeth Saal, geb. Wognum circa 1839, dr. van Klaas Saal, landman, en Lijsbeth Kaij.
            8. Jannetje Winkel, geb. Wognum circa 1838, tr. Wognum 28-04-1858 Gerrit Spaander, landman, geb. Hoogwoud circa 1839, zn. van Arien Spaander, landman, en Neeltje Koeman.

Pag. 229. Correctie en aanvulling bij VIIo, 02.
Trijntje Zijp en Sijmon Nes zijn gehuwd 28 i.p.v.08-04-1850.
Sijmon Nes is geboren Twisk 18-02-1826 en overleden Hoogwoud 28-03-1887.
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Sijmon Nes, landman:
            1. Jan Nes, geb. Hoogwoud circa 1851, landman, tr. Hoogwoud 15-05-1884 Grietje Nieuweboer, geb. Oude Niedorp circa 1864, dr. van Dirk Nieuweboer, arbeider, en Wijbregt Breed.
            2. Lijsebeth Nes, geb. Hoogwoud circa 1858, tr. Hoogwoud 07-05-1878 Dirk Kos, geb. Hoogwoud circa 1853, landman, zn. van Arie Jacobsz Kos en Anna de Beurs.

Pag. 230. Aanvulling bij VIIo,bis 2
Uit het huwelijk van Ariaantje Zijp en Jacob Kooijman:
            1. Reinder Kooijman, geb. Andijk circa 1863, landbouwer, tr. Andijk 22-04-1866 Elisabeth Kool, geb, Venhuizen circa 1864, dr. van Dirk Kool, landman, en Antje Groot.
            2. Maartje Kooijman, geb. Andijk circa 1870, tr. Andijk 18-04-1890 Pieter Bakker, geb. Venhuizen circa 1866, landbouwer, zn. van Jacob Bakker en Grietje Houten..

Pag. 230. Aanvulling bij VIIo, 3..
Melger Schuurman is geboren Andijk 04-10-1836.
Uit het huwelijk van Maartje Zijp en Melger Schuurman  [ook wel als Melcher en Melgert geschreven]:
            1. Maartje Schuurman, geb. Andijk circa 1863, tr. Andijk 08-07-1888 Jacob Kooijman, geb. Andijk circa 1865, landman, zn. van Willem Kooijman, landbouwer, en Aagje Kooijman.
            2. Marijtje Schuurman, geb. Andijk circa 1864, tr. Alkmaar 16-12-1894 Hedde Alot, geb. Alkmaar circa 1870, machinist, zn. van Hedde Rietvink Alot en Neeltje Bos.
            3. Jacob Schuurman, geb. Andijk circa1867, boerenknecht, tr. Edam 23-04-1893 Femmetje Roemer, geb. Zuid- en Noord-Schermer circa 1870, dr. van Klaas Roemer, touwslager, en Aaltje Schipper.
            4. Jan Schuurman, geb. Andijk circa 1868, bakker, tr. Alkmaar 28-04-1904 Maartje Bakker, geb. Zuid- en Noord-Schermer circa 1879, dr. van Jan de Bakker, metselaar, en Aaltje Messchaert.
            5. Antje Schuurman, geb. Andijk circa 1870, tr. Alkmaar 26-09-1897 Maarten van ’t Hof, geb. Ursem circa 1866, conducteur, zn. van Jacob van ’t Hof. en Maartje Oud
            6. Ariaantje Schuurman, geb. Andijk circa 1872, tr. Alkmaar 23-02-1902 Pieter Bijpost, geb. Sint Maarten circa 1873, bakker, zn. van Reindert Bijpost, arbeider, en Geertje Bakker.
            7. Melger Schuurman, geb. Andijk circa 1875, sigarenmaker, tr. Alkmaar 18-02-1900 Grietje Hop, geb. Schermerhorn circa 1889, dr. van Pieter Hop, werkman, en Guurtje Smit.
            8. Klaas Schuurman, geb. Andijk circa 1879, kruideniersbediende, tr. Alkmaar 22-03-1917 Aagje Bood, geb. Barsingerhorn circa 1886, dr. van Jan Bood en Aaltje Bood.

Pag. 230. Correctie bij VIIp..
Trijntje Koster , geboren Berkhout 11-01-1815 i.p.v. 11-06-1814.

Pag. 230. Aanvulling bij VIIp, 02..
Cornelis Zijp, geboren Binnenwijzend 24-07-1835, overleden Binnenwijzend 19-03-1836.

Pag. 230. Correctie bij VIIp,3..
Cornelis Klaaszoon Zijp, is geboren Binnenwijzend (gem. Westwoud).

Pag. 231.  Aanvulling bij VIIIa..
Gerbrand Wijdenes is overleden Midwoud 07-08-1855 i.p.v. 1865.
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Gerbrand Wijdenes:
            1. Trijntje Wijdenes, geb. Midwoud circa 1851, tr. Midwoud 27-04-1871 Jan Spaander, geb. Abbekerk circa 1846, landman, zn. van Joannes Spaander, landman, en Jantje Zwaan, wednr. van Aaltje Koster.             [zie Twisker stam, VIIIj, 2]
            2. Cornelis Wijdenes, geb. Midwoud circa 1854, landbouwer, tr. Twisk 22-04-1875 Maartje Stapel, geb. Twisk circa 1854, dr. van Pieter Stapel en Grietje Stelling.

Pag. 232. Aanvulling bij VIIIe, 01.
Jan Bronkhorst is geboren Schellinkhout 24-11-1851, en overleden Schellinkhout 19-11-1881.

Pag. 232. Correctie en aanvulling bij VIIIf.
Jan Zijp is geboren Blokker 21-11-1829, i.p.v. 23 november. Jan Zijp was raadslid 9tussen 1871 en 1904) van de gemeente Midwoud, directeur-voorzitter van de brandwaarborgmaatschappij “Benningbroek”.

Pag. 232. Aanvulling bij VIIIf, 03
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Jan Donker, landbouwer:
            1. Marijtje Donker, geb. Midwoud circa 1876, tr. Abbekerk 23-04-1896 Cornelis Wit, geb. Twisk circa 1874, landbouwer,  zn. van Albert Wit en Geertje Spaander, veehoudster.
            2. Klazina Donker, geb. Midwoud circa 1878, tr. Sijbekarspel 27-04-1900 Gerbrand Klaij, geb. Sijbekarspel circa 1878, landman, zn. van Jacob Klaij en Meinoutje Jonker.                 [familienaam Klaij verbeterd in Claij].
            3. Pieter Donker, geb. Midwoud circa 1880, landman, tr. Sijbekarspel 27-04-1907 Grietje Leeuw, geb. Sijbekarspel circa 1886, dr. van Klaas Leeuw, landman, en Geertje Schagen.
            4. Geertje Donker, geb. Midwoud circa 1883, tr. Sijbekarspel 25-04-1902 Simon Kossen, geb. Sijbekarspel circa 1879, korenmolenaar, zn. van Jogchem Kossen, grutter, en Grietje de Geus.

Pag. 232. Aanvulling bij VIIIf, 04
Antje Oostwoud Wijdenes hertrouwde na de dood van Cornelis Zijp met Cornelis Vis, burgemeester van Venhuizen.

Pag. 233. Aanvulling bij VIIIg.
Uit het huwelijk van Dieuwertje Zijp en Klaas Sluis, landman:
            1. Grietje Sluis, geb. Blokker 16-01-1857, tr. (1) Blokker 21-04-1878 Teunis Groot, geb. Abbekerk circa 1859, landman,  zn. van Willem Groot, landman, en Jannetje Spaander.
               Grietje Sluis, weduwe van Teunis Groot, veehoudster, tr. (2) Blokker 13-04-1883 Cornelis Zijp, geb. Wijdenes circa 1856, landman, weduwnr. van Trijntje Oud, zn. van Klaas Zijp, landman, en Aafje Bakker        [zie Twisker stam, IXe].
            2. Klazina Sluis, geb. Blokker circa 1864, tr. Blokker 31-05-1883 Reindert de Hart, geb. Hoogkarspel circa 1859, bakker, zn. van Willem de Hart, bakker, en Trijntje van Twisk.
            3. Gerrit Sluis, geb. Blokker circa 1866, landman, tr. Blokker 20-03-1887 Dieuwertje Kaij, geb. Hauwert circa 1866, dr. van Dirk Kaij, landman, en Geertje Vet.
Na de dood van Dieuwertje Zijp trouwde Klaas Sluis (2) Meinoutje Wijdenes en (3) Lijsbeth de Jong.

Pag. 233. Opmerking bij VIIIh
Engeltje de Vries, gehuwd met Henricus Zijp is overl/begr. 23-06-1840/ 27-06-1840.
Henricus Zijp is overleden 27-01-1862 of 27-06-1862.

Pag. 233. Aanvulling bij VIIIh,2
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Pieter Stapel, landman, goederenbesteller, koffiehuishouder:
            1. Marijtje Stapel, geb. Wieringerwaard circa 1867, tr. (1) Broek in Waterland 22-04-1888 Simon Ubbels, geb. Oosthuizen circa 1867, zn. van Simon Ubbels en Neeltje Purmer.
                Marijtje Stapel, weduwe van Simon Ubbels, tr. (2) Zaandam 04-12-1901 Christiaan Albertus Clasquin, geb. Deventer circa 1869, werkman, wednr. van Frederica de Rue, zn. van Christiaan Martinus Clasquin en Aleida Hendrika van Woudenberg.
            2. Henricus Stapel, geb. Wieringerwaard circa 1869, muziekonderwijzer, tr. Oostzaan 14-07-1898 Trijntje Dil, geb. Oostzaan circa 1877, dr. van Gerrit Dil en Catharina Maltha.
            3. Cornelis Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1874, bakkersknecht, tr. (1) Broek in Waterland 07-05-1896 Maria Sophia Mudde, geb. Amsterdam circa 1875, dr. van Hendrikus Johannes Mudde, kuiper, en Johanna Hendrika Beelmann.
                Cornelis Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1874, bakker, wednr. van Maria Sophia Mudde, tr. (2) Den Helder 11-01-1912 Catharina Louisa Schaap, geb. den Helder circa 1883, dr. van Samuel Schaap en Antje Drost.
            4. Anne Jacob Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1876, sergeant-stoker, tr. Den Helder 08-10-1908 Maartje Bakker, geb. Petten circa 1885, dr. van Simon Bakker ,koffiehuishouder,en Antje Bruin.
            5. Antje Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1879, onderwijzeres, tr. Assendelft 31-10-1902 Gerrit Fris, geb. Assendelft circa 1881, onderwijzer, zn. van Jan Fris en Henriette Wilhelmina van Rijnbeek.
            6. Jan Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1883, broodbakker, tr. (1) Edam 30-06-1907 Antje de Boer, geb. Edam circa 1883, dr. van Willem de Boer en Elisabeth Groot.
                Jan Stapel, geb. Broek in Waterland circa 1883, broodbakker, wednr. van Antje de Boer, tr. (2) Edam 10-04-1918 Anna Groot, geb. Monnickendam circa 1882, dr. van Cornelis Groot en Lijsje Hak.

Pag. 233 VIIIi. Correctie van de gegevens van Reijer Jansz Koster.
Hij is geboren Baarsdorpermeer (gem. Berkhout) 14-01-1818, landman te Berkhout, zn. van Jan Koster, landman te Binnenwijzend en later te Berkhout, en Aaltje Smit. Hij is overleden Hauwert 16-07-1872.
Deze Reijer Koster is een broer van Klaas Janszoon Koster (zie VIIIa, 2e huwelijk Grietje Zijp). De in het familieboek genoemde Reijer Koster is in werkelijkheid zijn oom.
Uit het huwelijk van Klaasje Zijp en Reijer Koster, landman:
            1. Aaltje Koster, geb. Berkhout 07-05-1840, st. Berkhout 22-12-1913, tr. Berkhout 21-04-1861 Klaas Nierop, geb. Obdam 08-04-1839, landman te Obdam, later te Berkhout, st. Berkhout 15-10-1915, zn. van Jan Nierop (Maars), landman te Obdam en later te Berkhout, en Jannetje Maars.
            2. Klaas Koster, geb. Berkhout circa 1844, landman, tr. Hoogkarspel 25-04 1865 Aaltje de Jong, geb. Hoogkarspel circa 1842, dr. van Klaas de Jong, burgemeester en koopman, en Elisabeth Pool.
            3. Jan Koster, geb. Berkhout circa 1847, boerenbedrijf, tr. (1) Beemster 23-08-1866 Marijtje Bouman, geb. ---- circa 1844, dr. van Hendrik Bouman, veehouder, en Grietje Smit.                  Echtscheiding Haarlemmermeer 22-08-1885.
               Jan Koster, tr. (2) Oterleek 15-04-1886 Neeltje Glijnis, geb. Oterleek circa 1862, dr. van Pieter Glijnis en Neeltje Schermerhorn.
            4. Trijntje Koster, geb. Berkhout circa 1850, tr. Sijbekarspel 24-04-1870 Pieter Over, geb. Sijbekarspel circa 1845, landman, zn. van Cornelis Over en Trijntje Winkel.
            5. Jansje Koster, geb. Berkhout circa 1852, tr. Wieringerwaard 28-08-1870 Klaas Schenk, geb. Wieringerwaard circa 1850, landbouwer, zn. van Arien Schenk, landbouwer, en Maartje Geel.
            6. Grietje Koster, geb. Berkhout circa 1854, tr. Sijbekarspel 18-04-1875 Rens Dirkszoon Kaan, geb. Wieringerwaard circa 1854, landman, zn. van Dirk Renszoon Kaan, landman, en Aaltje Schenk.

Pag.234. Aanvulling bij VIIIj.
Hendrikus Koster is overleden Twisk 25-06-1892.
Uit het huwelijk van Dieuwertje Zijp en Hendrikus Koster:
            1. Trijntje Koster, geb. Wognum 29-01-1844, tr. Twisk 10-08-1862 met Jacob Laan, geb. Twisk 01-06-1839, landbouwer te Twisk, zn. van Klaas Laan, landman te Opperdoes, en Aaltje Schagen (zie Twisker stam, VIIp.04).
            2. Aaltje Koster, geb. Midwoud circa 1847, tr. Twisk 25-04-1867 Jan Spaander, geb. Abbekerk circa 1846, zn. van Joannes Spaander, veehouder, en Jantje Zwaan.
            3. Klaas Koster, geb. Midwoud 16-05-1849, weduwnr. van Dieuwertje Kaan, tr. (2) Wieringerwaard 21-08-1908 Neeltje Kaan, geb. Wieringerwaard circa 1864, dr. van Dirk Kaan en Aaltje Schenk.
            4. Grietje Koster, geb. Midwoud circa 1852, tr. Twisk 27-04-1871 Rens Kaan, geb. Wieringerwaard circa 1848, landbouwer, zn. van Albert Kaan, landbouwer, en Dieuwertje Schenk.

Pag.234. Aanvulling bij VIIIk
Uit het  huwelijk van Ariaantje Zijp en Klaas Winkel:
            1. Grietje Winkel, geb. Sijbekarspel 15-03-1844, st. Hoorn 12-08-1901, tr. Berkhout 19-04-1863 Willem Nobel, geb. Berkhout 13-10-1841, veehouder, geb. Berkhout circa 1842, wonende te Sijbekarspel, st. Hoorn 05-06-1917, landbouwer, zn. van Cornelis Nobel, landbouwer, en Aagje Klopper.
            2. Klaas Winkel, geb. Sijbekarspel 25-12-1845, veehouder te Beemster, st. Beemster 24-03-1872 (waarschijnlijk door TBC), tr. Sijbekarspel 27-04-1866 Antje Schuitemaker, geb. Grosthuizen (gem. Avenhorn) circa 1843, wonende aldaar, st. Beemster 02-02-1922, dr. van Dirk Schuitemaker en Hiltje Rol.
              Antje Schuitemaker is later getrouwd Beemster 09-04-1874 met Klaas Zijp (zie IXm).
            3. Cornelis Winkel, geb. Sijbekarspel 28-12-1848, st. Sijbekarspel 07-07-1853.
            4. Simon Winkel, geb. Sijbekarspel, st. Sijbekarspel 23-01-1868.
            5. Trijntje Winkel, geb. Sijbekarspel 22-12-1854, st. Sijbekarspel 07-07-1859.
            6. Cornelis Winkel, geb. Sijbekarspel, st. Sijbekarspel 30-08-1858.
            7. Trijntje Winkel, geb. Sijbekarspel 15-07-1861, wonende te Wognum en te Hoorn, st. Hoorn 04-02-1952, tr. Sijbekarspel 30-11-1879 haar halfneef Ariën Cornelisz Zijp, geb. Wognum circa 1858, koopman, zn. van Cornelis Zijp en Jannetje Winkel             [zie Twisker stam, IXt].
              Trijntje Winkel kocht na het overlijden van haar moeder Ariaantje Zijp in 1900 de ouderlijke boerderij "De Postgalei" uit de boedel. Volgt IXq.
            8. Dieuwertje Winkel, geb. Sijbekarspel 06-01-1865, wonende te Berkhout, tr. Sijbekarspel 24-04-1883 Jan Waal, geb. Berkhout (Bobeldijk) 03-04-1861, st. Berkhout 03-08-1913, zn. van Klaas Waal, landman en Geertje Nobel.     Dit echtpaar is in 1910 gescheiden.

Pag. 234. Aanvulling bij VIIIl
Uit het huwelijk van Aaltje Zijp en Dirk Schoen, veehouder:
            1. Maartje Schoen, geb. Venhuizen circa 1855, tr. Beemster 07-05-1876 Jan Kos, geb. Schermerhorn circa 1856, veehouder, zn. van Dirk Kos, veehouder, en Maartje Blom.
            2. Trijntje Schoen, geb. Venhuizen 28-03-1857, tr. Midwoud 06-06-1878 Arij Zijp,   volgt IXr.
            3. Cornelis Schoen, geb. ---- circa 1860, landbouwer, tr. Twisk 28-04-1889 Antje Schagen, geb. ---- circa 1862,  dr. van Cornelis Schagen en Antje Koevert.
            4. Klaas Schoen, geb. ---- circa 1862, landbouwer, tr. Twisk 06-10-1889 Aaltje Koster, geb. ---- circa 1868, dr. van Hendricus Koster, veehouder, en Antje Koevert.
            5. Dieuwertje Schoen, geb. Venhuizen circa 1866, tr. Avenhorn 18-04-1888 Dirk Schuijtemaker, geb. Avenhorn circa 1867, landman, zn. van Klaas Schuijtemaker en Maartje Kamp, veehoudster.

Pag. 234. Aanvulling bij VIIIm
Cornelis Zijp tr. Maartje Schenk Nibbixwoud 13-10-1861.

Pag. 234 Correctie en aanvulling bij VIII m, 01.
Trijntje Zijp, tr. Arnoldus Begemann, geb. Stevensweert 11 mei 1850, zn. van Christophe George Sigismund Begemann en Emilie De Wijs, woonachtig te Roermond. I
Aemilius Begeman, wednr. van Trijntje Zijp, en echtgenoot van Carla Josephina Hermine Eleonora Adolphina van Hompesch,
overl Obbicht en Papenhoven 24-11-1914.

Pag. 234 Aanvulling bij VIIIm, 03.
Hendrik de Boer, geb. Medemblik 02-06-1864, kandidaat notaris, wonende Hoogwoud. Familienaam moeder is Lindeloo.

Pag. 234 Aanvulling bij VIIIm, 04
Arie Biemond is geboren Maassluis 04-09-1868, en overleden Aerdenhout 21-02-1949.

Pag. 235. Aanvulling bij VIIIn..
Trijntje Zijp tr. (1) Wognum 23-04-1848 Jan Caspar Benit, geb. Purmerend 13-09-1818, zn. van Jan Christiaan Benit, kaashandelaar, en Lijsbeth Kooij, overl. Abbekerk 02-03-1859.
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Jan Caspar Benit:
         1. Jan Christiaan Benit, geb. ---- circa 1851, landbouwer, tr. Abbekerk 27-04-1870 Lijsbeth Pereboom, geb. ---- circa 1849, dr. van Arien Pereboom en Maartje Houter.
         2. Gerrit Benit, geb. Abbekerk circa 1852, boer te Abbekerk, tr. Berkhout 18-04-1873 Maartje Koster, geb. Berkhout circa 1853, dr. van Klaas Reijers Koster en Dieuwertje Druif.            [zie elders]
                     Uit het huwelijk van Gerrit Benit en Maartje Koster:
                                1. Jan Caspar Benit, geb. Hoogwoud circa 1874, landbouwer, tr. Wognum 28-04-1898 Marijtje Houter, geb. Nibbixwoud circa 1876, dr. van Gijsbert Houter, landman, en Antje van der Deure.
                                2. Klaas Benit, geb. Hoogwoud circa 1875, landbouwer, tr. Hoogwoud 09-04-1903 Trijntje Vel, geb. Hoogwoud circa 1874, dr. van Jan Vel, landbouwer, en Maartje Bakker.
                                3. Willem Benit, geb. Hoogwoud circa 1877, landbouwer, tr. Abbekerk 21-04-1901 Aafje Bakker, geb. Barsingerhorn circa 1880, dr. van Arien Bakker en Aafje Horst.
                                4. Pieter Benit, geb. hoogwoud circa 1881, banketbakker, tr. Abbekerk 25-04-1907 Hendrikje Groen, dr. van Hendrik Jan Groen en Sara van den Horst.
                                5. Cornelis Benit, geb. Abbekerk circa 1888, veehouder, tr. Abbekerk 20-04-1910 Petronella Molenaar, dr. van Willem Molenaar, veehouder, en Wilhelmina Maria Asjes.

Trijntje Zijp, weduwe van Jan Casper Benit,veehoudster, tr. (2) Abbekerk 21-06-1869 Willem Best, geboren Aartswoud (in de Kolk) 29-01-1820, landbouwer, zn. van Pieter Best en Trijntje de Jong, wednr. van Geertje Veerman.

Pag. 235 Aanvulling bij VIIIq..
Jan Zijp is geboren op 5 november van het jaar 1832.
Grietje Edel hertrouwde Avenhorn 25-09-1862 Cornelis Pietersz Spaans, wednr. A. de Jong.

Pag. 236. Aanvulling bij VIIIr, 01
Uit het huwelijk van Maartje Zijp en Pieter Gorter, landbouwer en caféhouder:
         1. Aaltje Gorter, geb. Opperdoes circa1879, tr. Hoogkarspel 02-06-1904 Melchert Veer, geb. Hoogkarspel circa 1869, manufacturier, zn. van Cornelis Veer en Neeltje Stapel.

Pag. 236. Aanvulling bij VIIIr, 02..
Pieter Zee is geboren Twisk 23-04-1850 en overleden Wijdenes 28-01-1926.
Uit het huwelijk van Geertje Zijp en Pieter Zee:
         1. Klaas Zee, geb. Twisk circa 1878, landbouwer, tr. Nibbixwoud 25-04-1900 Trijntje Wijdenes, geb. Opperdoes circa 1878, dr. van Cornelis Wijdenes en Maartje Stapel.
Pieter Zee tr. (2) Nibbixwoud 29-10-1899 Antje Timmerman, en tr. (3) Wijdenes 04-01-1912 Antje Schermer, dr. van Henricus Schermer en Neeltje Druif.

Pag. 236. Aanvulling bij VIIIr, 06
Uit het huwelijk van Neeltje Zijp en Willem Groot, landbouwer, veldarbeider:
         1. Dieuwertje Groot, geb. Opperdoes circa 1884, tr. Venhuizen 09-05-1909 Jan Beemsterboer, geb. Venhuizen circa 1883, broodbakker, zn. van Pieter Beemsterboer, koopman, en Cornelia Thomas.
         2. Trijntje Groot, geb. Nieuwe Niedorp circa 1887, tr. Venhuizen 17-05-1908 Simon Hoek, geb. Venhuizen circa 1873, landbouwer, zn. van  Dirk Hoek en Elizabeth Schuitemaker.
         3. Neeltje Groot, geb. Nieuwe Niedorp circa 1892, tr. Andijk 26-09-1913 Pieter Tuijtel, geb. Andijk circa 1889, korenmolenaar, zn. van Hendrik Tuijtel, korenmolenaar, en Geertje Singer.

Pag. 236. Aanvulling bij VIIIr, 07
Jan Groot is geboren Berkhout 24-01-1864.
Uit het huwelijk van Elizabeth Zijp en Jan Groot, zuivelbereider, slager:
         1.Guurtje Groot, geb. Wieringerwaard circa 1889, tr. Andijk 03-11-1909 Dirk Kroeb, geb. Enkhuizen circa 1888, vleeshouwer, zn. van Jacob Kroeb, vleeshouwer, en Jeltje Bais.
         2. Nicolaas Thomas Groot, geb. Opperdoes circa1892, slager, tr. Schagen 11-06-1913 Teetje Catharina Visser, geb. Schagen circa 1893, dr. van Arie Visser, hotelhouder, en Neeltje Levendig.

Pag. 236.. Aanvulling bij VIIIs.
Gerrit Spaander is geboren Abbekerk 06-12-1834. Hij hertrouwde Opmeer 23-12 1869 Guurtje Laan, weduwe van W. Wonder.
Uit het huwelijk van Geertje Zijp en Gerrit Spaander:
         1. Joannes Spaander geb. Opmeer 27-08-1862, landman, tr. Berkhout  17-04-1883 Elisabeth Schuijtemaker, geb. Berkhout circa 1865, dr. van Klaas Dirksz Schuijtemaker en Maartje Kamp, veehoudster.

Pag. 236. Aanvulling bij. VIIIt
Uit het huwelijk van Aagje Stelling en Jan Bakker is er nog een kind:
          2. Ariaantje Bakker, geb. Schellinghout 22-11-1853. Zie verder IXd.

Pag. 236. Aanvulling bij VIIIu
Dirk Koorn is overleden Hoogwoud 08-03-1888.
De moeder van Dirk Koorn heet Geertje (i.p.v. Grietje) Baalman.
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Dirk Koorn, landman:
         1. Arien Koorn, geb. Hoogwoud circa 1843, landman, tr. (1) Hoogwoud 01-05-1867 Trijntje Rooker, geb. Benningbroek circa 1847, dr. van Jan Rooker, landman, en Antje Smit.
            Arien Koorn, landman, weduwnr. van Trijntje Rooker, tr. (2) Hoogwoud 11-12-1874 Antje Tump, geb. Landsmeer circa 1838, rentenierster, weduwe van Krijn Brands, dr. van Klaas Tump en Neeltje Vennik
         2. Maarten Koorn, geb. Hoogwoud circa 1845, landman, tr. Hoogwoud 03-05-1868 Antje Hartog, geb. Hoogwoud circa 1844, dr. van Pieter Hartog, landman, en Margaretha de Beurs.
         3. Jan Koorn, geb. Hoogwoud circa 1846, landman, tr. (1) Hoogwoud 03-05-1868 Anna Pijper, geb. Hoogwoud circa 1850, dr. van Cornelis Pijper, landman, en Grietje Appel.
             Jan Koorn, weduwnr. van Anna Pijper, tr. (2) Hoogwoud 22-05-1884 Grietje Broertjes, geb. Bovenkarspel circa 1863, dr. van Klaas Broertjes, rentenier, en Aagje Silver.
         4. Geertje Koorn, geb. Hoogwoud circa 1847, tr. Hoogwoud 03-05-1868 Jan Rooker, geb. Hoogwoud circa 1843, landman, zn. van Jan Rooker, landman, en Antje Smit.
         5. Grietje Koorn, geb. Hoogwoud circa 1849, tr. Hoogwoud 03-05-1868 Bruin Pluister, geb. Hoogwoud circa 1846, landman, zn. van Jacob Pluister, landman, en Neeltje Bos.
         6. Trijntje Koorn, geb. Aartswoud circa 1857, tr. Midwoud 25-04-1880 Jan Schagen, geb. Midwoud circa 1854, landman, zn. van Cornelis Schagen, landman, en Aaltje Velt.
[OPMERKING. Het valt op dat Maarten, Jan, Geertje en Grietje op één dag in Hoogwoud getrouwd zijn].

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv, 01.
Klaas van der Busse, geboren Avenhorn 25-12-1850, overleden Alkmaar 1938.
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Klaas van der Busse:
         1. Stijntje van der Busse, geb. Heerhugowaard circa 1876, tr. Heerhugowaard 17-04-1898 Jacob Glijnis, geb Oterleek circa 1871, landman, zn. van Pieter Glijnis en Geertje de Geus.
         2. Klasina van der Busse, geb. Heerhugowaard circa1883, tr. Heerhugowaard 17-05-1922 Cornelis Groot, geb. Heerhugowaard circa 1872, veehouder, zn. van Dirk Groot en Maartje Paarlberg.

Pag. 237 Aanvulling bij VIIIv, 03
Pieter Slagter, geboren Wognum 10-11-1849, overleden Sijbekarspel 23-06-1875.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv, 04
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Maarten Winkel, landman:
         1. Klaas Winkel, geb. Wognum circa 1879, landman, tr. Hoogwoud 27-04-1905 Marie Kooij, geb. Hoogwoud circa 1886, dr. van Pieter Kooij, landman, en Arijaantje Francis.
         2. Grietje Winkel, geb. Wognum circa 1884, tr. Wognum 24-04-1910 Cornelis Weeder, geb. Midwoud circa 1879, landman, zn. van Dirk Weeder en Geertje Mol.
         3. Jan Winkel, geb. Wognum -------, tr. Oisterwijk 23-05-1917 Gertrude Theodora Bloot, geb ‘s- Gravenhage ------, dr. van Willem Jacob Bloot en Hendrika Theodora Teillers.
         4. Arien Winkel, geb. Wognum circa 1895, veehouder, tr. Wognum 26-04-1917 Antje Willems, geb. Wognum circa 1896, dr. van Johannes Willems, veehouder, en Ariaantje Saal.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv, 07
Uit het huwelijk van Klaasje Zijp en Frans Nobel, landman:
         1. Klaartje Nobel, geb. Berkhout circa 1880, tr. Berkhout 27-04-1902 Frans Helder, geb. Berkhout circa 1879, landman, zn. van Cornelis Helder, landman, en Elisabeth Nobel.
         2. Elisabeth Nobel, geb. ---- circa 1882, tr. Twisk 21-04-1907 Klaas Lakeman, geb. ---- circa 1880, veehouder, zn. van Klaas Lakeman, veehouder, en Elisabeth Hoefnagel.
         3. Grietje Klazina Nobel, geb. Berkhout circa 1893, tr. Berkhout 22-07-1918 Theodorus Johannes Gerardus Jansen, geb. Haarlem circa 1892, spoorwegambtenaar, zn. van Johannes Petrus Jansen, stationschef, en Maria Johanna Micgielse.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv, 08
Jacob Helder tr. (2) Obdam 27-09-1885 Trijntje van Leyen.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv, 10..
Pieter Pluister, geboren Benningbroek 27-05-1864, overleden Opmeer 30-01-1938.
Uit het huwelijk van Maartje Zijp en Pieter Pluister:
         1. Elisabeth Pluister, geb. Opmeer circa 1887, tr. Oude Niedorp 24-04-1906 Klaas Bos, geb. Oude Niedorp circa 1884, landbouwer, zn. van Pieter Bos en Maartje de Boer.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIv,11
Cornelis Govers is geboren Heerhugowaard 13-06-1868, en overleden Sijbekarspel 26-01-1954.
Uit het huwelijk van Elisabeth Zijp en Cornelis Govers:
         1. Maartje Govers, geb. Sijbekarspel circa 1891, tr. Abbekerk 25-04-1911 Jan Jacob Oostwoud Wijdenes, geb. Midwoud circa 1885, veehouder, zn. van Jan Oostwoud Wijdenes, veehouder, en Antje de Jong.
         2. Elisabeth Govers, geb. Sijbekarspel circa 1901, tr. Sijbekarspel 28-04-1921 Albert Wit, geb. Midwoud circa 1897, veehouder, zn. van Cornelis Wit, veehouder, en Marijtje Donker.

Pag. 237. Aanvulling bij VIIIw, 01
Luitje schekkerman is gboren Hem 14-10-1853 en overleden wijdenes 30-02-1920.
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Luitje Schekkerman, veehouder, landman:
         1. Antje Schekkerman, geb. Venhuizen circa 1879, tr. Wijdenes 23-04-1899 Maarten Bakker, geb. Venhuizen circa 1879, landman, zn. van Gerrit Bakker, landman, en Grietje Schoenmaker.
         2. Dieuwertje Schekkerman, geb. Wijdenes circa 1887, tr. Wijdenes 23-04-1908 Hendrik Mus, geb. Edam circa 1885, veehouder, zn. van Cornelis Mus en Guurtje Boes.

Pag. 238. Aanvulling bij VIIIw, 02.
Grietje Zijp is begraven Renville (USA).
Klaas Molenaar, geb. Westwoud (Binnenwijzend) 21-06-1855.

Pag. 238. Aanvulling bij VIIIw.
Trijntje Visser tr. (2) Venhuizen 27-10-1899 Jan Willig, wednr. Cornelisje Bakker, geb. Oudendijk 22-09-1833, zn. van Pieter Willig, landman, en Antje Muntjewerf.
Aanvulling bij VIIIw, 01.
Jan Rolle, echtgenoot van Guurtje Zijp, geboren Lutjebroek 12-05-1864, overleden Hem 17-10-1912.
Uit het huwelijk van Guurtje Zijp en Jan Rolle:
         1. Geertje Rolle, geb. Venhuizen circa 1888, tr. Venhuizen 13-08-1914 Jacob Bakker, geb. Venhuizen circa 1893, landbouwer, zn. van Pieter Bakker, veehouder, en Maartje Kooijman.

Pag. 238. Aanvulling bij VIII y, 02..
Jan Koeman, geboren Berkhout 17-09-1850, overleden Venhuizen 27-10-1926, wednr. van Neeltje Schekkerman, tr. Venhuizen 07-07-1889 Eitje Zijp geboren Wijdenes 15-10-1853, dienstbode.
Uit het huwelijk van Eitje Zijp en Jan Koeman:
         1. Jan Koeman, geb. Venhuizen circa 1890, politieagent, tr. Velsen 20-06-1918 Engelina Smit, geb. Velsen circa 1899, dr. van Hendrik Smit, ijswerker, en Marie Anthoinette van den Nieuwendijk.

Pag. 238. Aanvlling bij VIIIy, 03.
Leendert Schermer is geboren Hauwert (gem. Nibbixwoud) en is overleden Wijdenes 24-03-1918.
Uit het huwelijk van Grietje Zijp en Leendert Schermer, arbeider:
         1. Pieter Schermer, geb. Wijdenes circa 1883, arbeider, tr. Wijdenes 02-05-1909 Trijntje Homan, geb. Wijdenes circa 1890, dr. van Roelof Homan, watermolenaar, en Geertje Baas.
         2. Trijntje Schermer, geb. Wijdenes circa 1885, tr. Wijdenes 07-02-1909 Cornelis Visser, geb. Nibbixwoud circa 1884, boerenarbeider, zn. van Maarten Visser, arbeider, en Maartje Prins.

Pag. 238. Aanvulling bij VIIIy, 04
Adriana Blokdijk was bij haar huwelijk weduwe van Jan Kool.
Jacobus Blokdijk was tuinbouwarbeider.

Pag. 239 Aanvulling bij VIIIy, 07..
Pieter Visser is geboren Venhuizen 06-08-1864, overleden Venhuizen 27-10-1926.
Uit het huwelijk van Maartje Zijp en Pieter Visser, arbeider:
         1. Pieter Visser, geb. Blokker circa 1890, arbeider, tr. Zwaag 01-05-1913 Trijntje Bos, geb. Terschelling circa 1890, dr. van Cornelis Bos en Neeke Haan, landbouwster.
         2. Maarten Visser, geb. Blokker circa 1891, landbouwer, tr. Wijdenes 01-03-1914 Daatje feller, geb. Schellinkhout circa 1892, dr. van Gerrit Feller, landbouwer, en Stijntje Dekker.
         3. Dieuwertje Visser, geb. Wijdenes circa 1894, tr. Wijdenes 13-05-1917 Derk Jan ter Beek, geb. Brummen, spoorwegarbeider, zn. van Gerrit Jan ter Beek en Hendrika Nagtegaal.

Pag. 239. Aanvulling bij VIIIz,1
         1. Geertje Turkstra, geb. Abbekerk 02-04-1863, tr. Vinkeveen en Waverveen 29-04-1887 Hendrik van den Heuvel, geb. Nieuwveen circa 1865, zn. van Pieter van den Heuvel en Cornelia van der Sluis.

Pag. 239.Aanvulling bij VIIIab,1..
Klaas Clay is overleden Nibbixwoud 06-02-1934.
Hij hertrouwde Opperdoes 01-07-1881 met Dieuwertje Clay.

Pag. 240. Aanvulling bij VIIIad,1..
Simon Godvliet geboren Twisk 04-09-1870.

Pag. 242. Aanvulling bij IXc
Uit het huwelijk van Aafje Zijp en Gerrit Rol:
         1. Trijntje Rol, geb. Blokker circa 1863, tr. Blokker 27-04-1881 Cornelis Koster, geb. Blokker circa 1860, landman, zn. van Elias Koster en Grietje Baan.
         2. Guurtje Rol, geb. Blokker circa 1866, tr. Blokker 23-04-1886 Dirk Stam, geb. Venhuizen circa 1862, landman, zn. van Gerrit Stam, landman, en Maartje Waal.
         3. Willem Rol, geb. Blokker circa 1868, veehouder, tr. Blokker 18-04-1890 Antje Stam, geb. Medemblik circa 1870, dr. van Gerrit Stam, landman, en Maartje Waal.
         4. Maartje Rol, geb. Blokker circa 1873, tr. Blokker 22-04-1894 Jan Beets, geb. Zuid- en Noord-Schermer circa 1875, landman, zn. van Tijmen Beets, landman, en Trijntje Visser.

Pag. 242. Correctie en aanvulling bij IXd..
Ariaantje Bakker, geboren Schellinkhout 21-11-1853, i.p.v. 22 nov.
Het echtpaar vestigt zich na hun huwelijk in Schellinkhout, komende uit Wijdenes.
Ariaantje Zijp-Bakker.
De Enkhuizer Courant van 14 november 1936 berichtte dat de diaconie der Ned. Herv. Gem. ontving van wijlen mej. Zijp-Bakker een legaat van f 1000, vrij van rechten. Bovendien legateert zij een bedrag van 250 gulden in contanten,voor het onderhoud van haar grafsteen.

Pag. 243. Aanvulling bij IXf..
Maartje Stam was eerder gehuwd met Hendricus de Jong.

Pag. 243. Aanvulling bij IXg. .
Henricus Zijp stierf ten gevolge van de val van een glijdende hooiberg.

Pag. 243. Correcties bij IXh..
Gerrit Zijp was wethouder van de gemeente Zwaag.
Nantje Helder is geboren 5 i.p.v. 6 april 1853. Wijzig Klazina in Klasine.

Pag. 243. Aanvulling bij IXi
Uit het huwelijk van Geertje Zijp en Jan Klaaszoon Koster:
1. Grietje Koster, geb. Midwoud 07-05-1884, overl. Midwoud 12-02-1907.
2. Klazina Koster, geb. Midwoud 19-02-1887, overl. Hoorn 21-12-1972, tr. Midwoud 20-10-1909 Klaas Zijp, geb. Wognum circa 1884, koopman, overl. 03-12-1968, zn. van Arien Zijp en Trijntje Winkel.   [zie verder pag. 247 IXt, 02].
3. Klaas Koster, geb. Midwoud 31-12-1890, veehouder en landbouwer, overl. Wieringerwerf 19-12-1966, tr. (1) Abbekerk 22-04-1913 en gescheiden 25-09-1924 van Antje Oostwoud Wijdenes, geb. Abbekerk 25-11-1892, overl. Alkmaar 03-03-1979, dr. van Jan Oostwoud Wijdenes, veehouder, en Antje de Jong.                  [Echtscheiding 21-10-1924].
Uit het eerste huwelijk van Klaas Koster:
       1. Grietje Koster, geb. Midwoud 28-03-1915, ongehuwd overleden Alkmaar 10-10-1983.
       2. Geertje koster, geb. Midwoud 21-09-1920, ongehuwd overl. Alkmaar 12-05-1999.
       3. Antje Koster, geb. Midwoud 21-09-1920, overl. Midwoud 02-10-1923.
       4. Antje Koster, geb. Midwoud 18-11-1923, ongehuwd overl. Alkmaar 05-06-1989.
Klaas Koster tr. (2) Amsterdam 14-05-1930 en gescheiden 17-06-1946 Maria Romania Westerweel, geb.Roeselaere, West-Vlaanderen, overl. Amsterdam 29-06-1980.
Uit dit tweede huwelijk van Klaas Koster:
       5. Eugenia Sylvia Romana Koster, geb. Midwoud 17-01-1932, tr. Amsterdam 27-11-1956 Adolf Jordan Molle, geb. 13-01-1933 te Meester Cornelis in Indonesië, automonteur, zn. van Daantje Molle en Frederika Matu Hessy. Hebben zoon: Peter Molle, geb. Amsterdam 02-12-1958, regisseur reklamefilms.
       6. Annete Louise Koster, geb. Hoorn, 20-07-1937, tr. Amsterdam 18-08-1964 Dick Sint,geb. Amsterdam 17-12-1932. Geen kinderen.
Klaas Koster tr. (3) Wieringerwerf 26-10-1950 Catharina Maria van Alphen, geb. Rotterdam 12-11-1913, dr. van Adriaan Jacob Sem van Alphen, veearts, en Antje Joanna Willemijna Swep.
Uit dit derde huwelijk van Klaas Koster;
        7. Jan Koster, geb. Wieringerwerf 07-08-1951, systeembeheerder, w.s.m. Alfred van den Tien, geb. Amsterdam 16-05-1957, zn. van Louis van den Tien en Anna Maria Flipse.
        8. Klasina Koster, geb. Wieringerwerf 06-11-1952, tr. Wieringerwerf 20-12-1974 Andries Wiersma, geb. Zijpersluis 04-08-1951, visser, zn. van Jacob Wiersma, veehandelaar, en Jacoba Tilstra. Uit dit huwelijk twee kinderen: Catherina Wiersma en Judith Wiersma.
4. Jan Cornelis Koster, geb. Midwoud 12-02-1896, overl. Hoogwoud 28-12-1965, hovenier, bloemist te Sijbekarspel, tr. Spanbroek 31-03-1922 Jansje Koelemey, geb. Spanbroek 07-10-1898, overl. Hoorn 22-05-1996, dr. van Hielke Koelemey, veearts te Spanbroek, en Jantje Slikker.
Uit het huwelijk van Jan Cornelis Koster:
            1. Jannetje Koster, geb. Sijbekarspel 20-05-1925, overl. hoogwoud 03-01-1983, tr. Klaas Toereppel, geb. De Weere/Heerhugowaard 25-10-1919, overl. Hoogwoud 30-01-1998, machinist op de Grote Vaart, zn. van Klaas Toereppel en Aafje Raam.  Uit dit huwelijk 3 kinderen: Klaas Toereppel, Janneke Toereppel en Afina Toereppel.
            2. Geertje Klasina Koster, geb. Sijbekarspel 26-02-1932, tr. Sijbekarspel 06-07-1956 Johannes Cornelis Kooter, geb. wognum 08-07-1930, medewerker beleggingen, kantoor Bouwnijverheid.

Pag. 243.. Correctie en aanvulling bij IXj.
Henricus Jacob Avis is overleden Midwoud 24-10-1943, i.p.v. Hoorn.
Hij hertrouwde Midwoud 03- 11-1927 met Aaltje Stam. Dit huwelijk is ontbonden Hoorn 06-11-1937.
Uit het huwelijk van Trijntje Zijp en Henricus Jacob Avis, burgemeester:
            1. Jacob Henricus Avis, geb. Midwoud circa 1892, tuinbouwer, tr. Twisk 11-09-1918 Aaltje Donker, geb. Twisk circa 1896, dr. van Pieter Donker, veehouder, en Trijntje Nes.
            2. Klazina Avis, geb. Midwoud circa 1896, tr. Midwoud 24-04-1921 Dirk Schoen, geb. Haarlemmerliede circa 1892, veehouder, zn. van Klaas Schoen en Aaltje Koster.
[zie ook Twisker stam, Xe].

Pag. 244. Aanvulling bij IXl
Uit het huwelijk van Engeltje Zijp en Dirk Dingman (Dingnum) Avis:
            1. Hendrikus Jacob Avis, geb, Midwoud 11-05-1868, tr. Midwoud 22-04-1889 Trijntje Zijp            [zie Twisker stam, Xe].
            2. Klaas Avis, geb. Midwoud circa 1870, landbouwer, tr. Midwoud 31-05-1894 Maartje Renooij, geb. Zwaag circa 1871, dr. van Volkert Renooij, hoefsmid, en Cornelia Hermina Koster.

Pag. 246. Correctie bij IXo, 03..
Levenloos kind van het mannelijk geslacht, Twisk, 16 i.p.v. 13-08-1885.

Pag. 246. Aanvulling bij IXs..
Jan Koomen overleed Winkel 10-01-1926.
Uit het huwelijk van Jannetje Zijp en Jan Koomen, landbouwer:
            2. Cornelis Koomen, geb. Winkel circa 1881, landbouwer, tr. Winkel 12-06-1904 Antje Pijper, geb. Berkhout circa 1881, dr. van Pieter Pijper, landman, en Trijntje Hartog.

Pag. 246. Aanvulling bij IXt,1..
Cornelis Best, geboren Hoorn 07-11-1876.

Pag. 247. Aanvulling bij IXu, 03..
Klaas Edel hertrouwde Berkhout 25-02-1908 met Geertje van Vianen.
Ariaantje slagter is een dochter van Pieter slagter, genoemd onder Via, 01.

Pag. 248. Aanvulling bij IXaa.
Uit het huwelijk van Dieuwertje Zijp en Dirk Goesinnen, veehouder:
            1. Maartje Goesinnen, geb. Hem (gem. Venhuizen) 03-12-1894, tr. Venhuizen 11-10-1918 Jan stapel, geb. Oudendijk circa 1895, veearts, zn. van Cornelis Stapel en Grietje Hoek Spaans.

Pag. 248. Aanvulling bij IXac..
Gerrit Stapel is overleden Abbekerk 02-02-1950.
Uit het huwelijk van Aaltje Zijp en Gerrit Stapel ook nog het volgende kind:
            1b. Jan Gerritsz Stapel, geb. Hoogwoud circa1891, veehouder, tr. Abbekerk 25-04-1913 Aafje Rol, geb. Blokker circa 1892, dr. van Willem Rol, veehouder, en Antje Stam.

Pag. 248. Aanvulling bij IX ad..
Arie Bronner is geboren Enkhuizen 15-08-1873, overleden Wijdenes 11-03-1939.
Uit het huwelijk van Maartje Zijp en Arie Bronner:
            1. Jan Bronner, geb. Wijdenes 26-11-1899, overl. Lutjebroek 23-10-1987, tr. Wijdenes 06-05-1925 Neeltje Kalis, geb. Wijdenes 19-01-1905, overl. Wijdenes 09-06-1964, dr. van Jan Kalis en Trijntje Hooyberg.
                        Uit dit huwelijk:
                                   1. Marie Catharina Bronner
                                   2. Jan Bronner
                                   3. Catharina Nelly Bronner.
            2. Arie Bronner, geb. Wijdenes 30-10-1900, landbouwer, tuinder, tr. Wijdenes 06-05-1921 Aafje Dekker, geb. Wijdenes circa 1900, dr. van Pieter Dekker, landbouwer, en Pietertje Singer.

Pag. 249. Aanvulling bij IXae,1..
Ariaantje Zijp, geb. Midwoud 24-11-1885, ongehuwd, overl. Amsterdam 1980.

Pag. 249. Correctie bij IX af, 2 en 3..
Cornelis Zijp, geboren Abbekerk 05-10-1891, overleden Abbekerk 04-12-1894 (3 jaar oud).
Kind nummer 3 komt te vervallen!

Pag. 249. Aanvulling bij IX ag, 01..
Cornelis Zijp is overleden Katwijk 20-09-1966.

Pag. 249 Aanvulling bij IXah
Klaas Janszoon Zijp vierde op 13-11-1922 zijn 25-jarig jubileum als burgemeester; in totaal werden het 38 jaar. Zie het tijdschrift “Ach lieve tijd, Westfriesland”, pag.168.

Pag. 250. Aanvulling bij IXak..
Aaltje Zijp is overleden in Hoorn i.p.v. Wijdenes.
Simon Laan , geboren Ilpendam 19-05-1870, overleden Wijdenes 06-01-1931.

Pag. 251. Aanvulling bij Xa.
Jeltje Elisabeth Smit is overleden 15-12-2000, gecremeerd in Bilthoven. Zij was draagster van het verzetsherdenkingskruis.

Pag. 251. Aanvulling bij Xb..
Jan Zijp is overleden Oostwoud 25-10-1956, begraen 29-10-1956.
Gerritje Waiboer is overleden Oostwoud 06-01-1956 (aan trombose in de hersenen).

Pag. 251. Aanvulling bij Xb,2..
Jan Kommer, geboren Berkhout 17-09-1905.
Jannetje Zijp, geb. Oostwoud  23-10-1906, is overleden in verpleeghuis de Oudtburgh, Bergen N.H. 02-04-2003, en gecremeerd Schagen 07-04-2003.
Kinderen uit het huwelijk van Jannetje Zijp en Jan Kommer:
1. Gerda Matti Kommer, geb. Alkmaar 10-07-1929, dierenarts,, tr. Alkmaar 26-10-1957 IJsbrand Hendrik Pieter Hardeman, dierensrts. Uit dit huwelijk drie kinderen:  Laatst bekend adres: A. van Duinkerkenlaan 28, 9405 AR Assen.
2. Matje Kommer, geb. Alkmaar 19-04-1932, tr. Alkmaar 1957 met George Mattern. Uit dit huwelijk 5 kinderen . Later gescheiden. Laatst bekend adres Fl. Worth (USA).
3. Jan Kommer, geb. Alkmaar 01-04-1941. Ongehuwd. Laatst bekend adres: Laag Soeren.

Pag. 251. Aanvulling bij Xc,2..
Meindert Koomen, geboren Oostwoud 01-09-1904.

Pag. 251. Correctie bij Xd..
Klasine Zijp en Dirk Nierop huwden te Zwaag op 22 i.p.v. 24-04-1904.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Nierop, geb. Hoogwoud 03-06-1905.
2. Levenloos meisje, geb. Berkhout 27-01-1908.
3. Nantje Nierop, geb. Berkhout 01-03-1909.
4. Gerrit Jan Nierop, geb. Berkhout 19-05-1913.
5. Johanna Nierop, geb. berkhout 31-08-1916, overl. Berkhout 14-09-1916.

Pag. 251. Aanvulling bij Xd, 01.
Grietje Nierop, geb. Hoogwoud 03-06-1905, overl. Schagen 03-04-1992, tr. Berkhout 28-04-1925 Cornelis Oud, geb. Westwoud 25-02-1902, overl. 08-09-1976, veehouder.
Uit dit huwelijk:
1. Aafje Oud, geb. Westwoud 08-05-1927, tr. Westwoud 17-04-1952 Homme Heidema, geb. Witte Wierum (Gr.) 19-03-1927, landbouwer re Wieringerwerf, zn. van Harm Piet Heidema en Geziena Bakker.
         Uit dit huwelijk twee kinderen: Ria Heidema en Ineke Heidema.:
2. Pieter Oud, geb. Westwoud 10-03-1929.
3. Klazina Oud, geb. Westwoud 19-09-1936, tr. Westwoud 23-04-1958 Hendrikus Balk, geb. Nibbixwoud 15-07-1934, veehouder te Wijdenes, zn. van Jan Balk en Aafje Schermer. Uit dit huwelijk drie kinderen: Jan Balk, Ida Balk en Cornelis Balk.
4. Jan Oud, geb. Westwoud 03-11-1940.
5. Dick Oud, geb. Westwoud 23-04-1943.

Pag. 251. Aanvulling bij Xd, 03
Nantje Nierop, geb. Berkhout 01-03-1909, overl. Ursem 07-04-1971, tr. Berkhout 28-04-1938 Gerrit Pieter Koelemeij, geb. Ursem 13-08-1909, overl. Hoorn 23-01-1997, zn. van Jan Koelemeij en Trijntje Gelder. Uit dit huwelijk twee kinderen: Trijntje Klazine Koelemeij en Jan Dirk Koelemeij.

Pag. 251. Aanvulling bij Xd, 04
Gerrit Jan Nierop, geb. Berkhout 19-05-1913, overl. 19-04-1982, tr. Avenhorn 31-03-1938 Neeltje Willig, geb. Avenhorn 24-02-1918, dr. van Simon Willig en Maartje Moerbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Marie Ina Nierop, geb. Berkhout 24-08-1939, tr. Hendrik Veldman. Uit dit huwelijk drie kinderen: Rijkent Veldman, Ellen Veldman en Robert Veldman.
2. Nelly Nierop, geb. Berkhout 02-05-1942, tr. Berkhout 31-07-1964 Siem Dijkman, geb. Andijk 14-04-1944. Uit dit huwelijk drie kinderen: Manette Petra Dijkman, Andrea Dijkman en Leonie Dijkman.
3. Dirk Simon Nierop, geb. Berkhout 18-12-1947.

Pag. 252. Aanvulling bij Xe.
[zie ook Twisker stam, IXj].

Pag. 254.. Correctie en aanvulling bij Xl.
Maarten Zijp en Catharina Stammes zijn getrouwd in Barsingerhorn op 21-04-1911.
Catharina Stammes is overleden Hoorn 07-09-1969. Zij hertrouwd in 1919.

Pag. 255. Correctie bij Xm, 01..
Henricus Zijp is overleden 24-10-1944 i.p.v. 25.

Pag. 255. Correctie bij Xm, 02..
Anna Maria Zijp is geboren Twisk 05-05-1928 i.p.v. 1929.

Pag. 255. Aanvulling bij Xn
Jan Zijp is gescheiden van Maartje Tijsen Anna Paulowna 28-05-1958.

Pag. 255. Aanvulling bij Xn, 03..
Guurtje Zijp is overleden Schagen 27-11-1982.
Pieter Burger is geboren Zwaag 02-01-1912, overleden Schagen 14-06-1988.
Uit het huwelijk van Guurtje Zijp en Pieter Burger:
            1. Dirk Burger
            2. Jan Burger
            3. Willem Burger.

Pag. 256. Aanvulling bij Xp, 5..
Tjibbe Hendrik Zijp, ongehuwd, machinist op de grote vaart, is overleden 29-07-2001 en gecremeerd Schagen 01-08-2001.

Pag. 256. Aanvulling bij Xq,3..
Jan de Goede, slager, geboren Heerhugowaard 31-08-1906.

Pag. 256. Aanvulling bij Xt..
Gerrit Reijnders, geboren Avenhorn 28-03-1889, overleden Avenhorn 07-03-1949.

Pag. 257. Aanvulling bij Xu.
Hendrikus Tensen is overleden 25-05-1968, begraven te Abbekerk.

Pag. 257. Aanvulling bij Xv, 02..
Pieter Veer is geboren Berkhout 18-07-1917. Scheiding 22-02-1979. Peter veer woont samen met Gré Helder-Spaander.

Pag. 257 Aanvulling bij Xw,1..
Maartje Zijp is overleden Hoorn 18-04-1996.

Pag. 258. Aanvulling bij Xx
Cornelia Hermina Avis, geb. Midwoud 25-05-1899, overl. Hoorn 02-07-1970.

Pag. 258. Aanvulling bij Xx1.
Auke Cloo, geb. Aengwirden (nu Heerenveen) 05-12-1919, overl. Ede 18-11-1999.

Pag. 258. Aanvulling bij Xz..
Maarten Zee is geboren Hoogwoud 27-04-1894.

Pag. 258. Aanvulling bij Xaa..
Simon de Jong is geboren Berkhout 22-05-1896, overleden Berkhout 26-05-1981. (85 jaar).

Pag. 258. Aanvulling bij Xab..
Neeltje Zijp is overleden Den Haag 16-10-1952.
Jan Visser is geboren Sijbekarspel 11-02-1898. Jan Visser was chef melkinrichting “De Sierkan”te Den Haag. Hij tr. (2) Geertje Koops.

Pag. 259. Aanvulling Xae..
Immetje Zijp is begraven Abbekerk. Henri Gerardus Smit is geboren 07-01-1896, overleden 11-04-1980, begraven Abbekerk.

Pag. 260. Aanvulling bij Xag.

Jan Dirk Zijp, geb. Sliedrecht 26-01-1915 is overleden Zeist 29-07-2008.

 

Pag. 261. Correctie bij XIc
Gerrit Zijp tr. Winkel 01-05-1925 Margaretha Nobel.

Pag. 261. Aanvulling bij XIc, 01
Gerda Zijp, geb. 12-02-1926 te Oostwoud (gem. Midwoud), was tot 1947 hoofd kleuterschool te Oostwoud. Harm Pol is ambtenaar ter secretarie.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Alida Gerda (Margreet) Pol, geb. Hoorn 23-12-1948. Zij is lerares Franse taal; tr. Groningen Jan Fokke de Boer; later gescheiden. W.s.m. Robert Jan Huter, leraar wis- en natuurkunde. Laatst bekend adres: Westerse Drift 15, 9752 LA Haren.
2. Hindrik Gerrit Jan (Henk) Pol, geb. Slootdorp (gem. Wieringermeer) 15-09-1950. Hij is ir., bedrijfseconoom, tr. (1) Groningen 04-01-1974 Annemarie Grasmeijer. Later gescheiden. Hij tr. (2) Rotterdam 18-09-1992 Martine Paula Johanna Neefs, dr. van Johannes Petrus Neefs en Reneé Marie Germaine Muyldermans te Ulvenhout. Uit dit huwelijk:
          1. Herman Johan Gerard Pol, geb. Utrecht 19-12-1994, ged. Den Haag 10-09-1995.
3. Alida Gerda Annechien (Lyda) Pol, geb. Slootdorp (gem. Wieringermeer) 23-06-1952. Zij tr. Zuidlaren 27-06-1980 Jacob Wout van der Goot, geb. 25-08-1954, zn. van Watte van der Goot en Fokeltje Tiemersma. Uit dit huwelijk:
          1. Gertjan Harm van der Goot, geb Dordrecht 31-03-1982.
           2. Mathijs Wout van der goot, geb. Delft 25-02-1985.
4. Gerda Hermine (Gerda) Pol, geb. Beilen 16-11-1961. Zij tr. Haren 23-06-1989 Peter (Pieter) Bult, geb. Leiden 11-02-1963, arts, patholoog-anatoom. Uit dit huwelijk:
           1. Anita Hermine Bult, geb. Nijmegen 17-10-1989.
           2. Tim Teunis Bult, geb. Nijmegen 17-10-1991.

Pag. 261. Aanvulling bij XIc, 02
Aafje Zijp tr. Teunis Appel, geb. Veenhuizen (Heerhugowaard) 27-02-1931.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Appel, geb. Berkmeer/Heerhugowaard 11-05-1956, tr. Medemblik 03-04-1980 Mieke Molenaar.
2. Margretha Appel, geb. Berkmeer/Heerhugowaard 27-03-1958, tr. Midwoud 16-12-1977 Gerrit jan Kuipers, geb. Hoogwoud 16-10-19--…, zn. van Michael Kuipers en A. Brouwers. Uit dit huwelijk twee kinderen: Jeroen Kuipers en Ellen Kuipers.
3 Brigitha Appel, geb. Berkmeer/Heerhugowaard 09-11-1960, tr. Opperdoes (gem. Noorderkoggenland) 20-05-1983 René Smit, geb.11-04-19--.
4. Gerrit Jan Appel, geb. Berkmeer/Heerhugowaard 04-10-1965, vrachtwagenchauffeur RMO.

Pag. 261. Aanvulling bij XIc, 03..
Janny Zijp tr. Pieter Koeman, geboren Hauwert 13-03-1937, zn. van Arien Koeman en Marie Mars, veehouder te Hauwert.
Uit dit huwelijk;
1. Margot Koeman, geb. Hauwert 01-08-1968.
2. Annemarie Koeman, geb. Hoorn 15-06-1971.

Pag. 261. Aanvulling bij XId
Dirk Koster is geboren Wadway. Uit het huwelijk met Nantje Zijp:
1. Tine A. Koster, geb. Berkhout 12-07-1934, tr. Berkhout 27-04-1960 Berend P. van der Zwaag.

Pag. 262. Aanvulling bij  XIf, 02 bij Jeannette C. Rezelman:
Laatst bekend adres: Talmastraat 28, 1814 CE Alkmaar.

Pag. 263. Correctie en aanvulling bij XIk, 02..
Wijzig Henk Cnossen in Hering Cnossen. Uit het huwelijk van Jacoba Catharina Zijp en Hering Cnossen:
1. Chris Cnossen.
2. Cees Cnossen.

Pag. 263.. Correctie en aanvulling bij XIk, 04.
Wijzig Henk Lansink in Hendrik Lansink. Hendrik Lansink is geboren Rotterdam 30-05-1938, overleden Venhuizen 08-04-2001.

Pag. 263. Aanvulling bij XIk, 08
Cornelia Zijp en Rikus Oud hebben twee kinderen.

Pag. 264. Aanvulling bij XIo..
Cornelis Kout, geboren Zuid-Scharwoude 01-11-1904.

Pag. 264. Aanvulling bij XIo, 02..
Clara Nelly Kout heeft twee kinderen:
            1. Aris Jan
            2. Nelly.

Pag. 264. Aanvulling bij XIq..
Dirk Gijsbert Boot, geboren Venhuizen 12-04-1908.

Pag. 264 Aanvulling bij XIr, 04
Jelle Zijp is makelaar. Laatst bekend adres: Emmastraat 154, 1814 DT Alkmaar.

Pag. 265 Aanvulling bij XIs..
Klaas Vink, geboren te Berkhout. Recenter adres: Ariëns 20, 1633 HJ Avenhorn.

Pag. 265. Aanvulling bij XIt..
Johannes Spaans, geboren Berkhout 08-01-1913.

Pag. 266. Aanvulling bij XIaa..
Cornelis Zee is overleden te Abbekerk.

Pag. 267 Aanvulling bij XI ab..
Klaas Zijp, geb. Midwoud 15-08-1823, overl. Brisbane, Australië, 12-09-1988.
Dieuwertje Grietje Koolhaas, geb. Spanbroek 01-11-1926, overl. Bundaberg, Qld. Australië, 30-04-1992.

Pag. 267. Aanvulling  bij XIad bij Marianne Trijntje Zijp en Cornelis Jan Morit.
Zij was van 1951 tot 1962 kleuterleidster te Twisk, en van 1973 tot 1994 activiteitenbegeleidster in Verpleeghuis Lindendael te Hoorn.
Haar man is hoofd personeelsorganisatie bij het S.O.W. in Hoorn.

Pag. 268 Aanvulling bij XIaj.01 bij Harmen Gjalt Zijp:
Recenter adres: Anjelierstraat 7, 3551 AN Utrecht.

Pag. 269. Correctiebij XIam.
De familienaam van de echtgenote van Wouter adriaan Zijp is Ruiter.

Pag. 269 Aanvulling bij XIan bij familie Zijp-Duizendsta:
Recenter adres: Windmolenbroeksweg 21, 7606 JL Almelo

Pag. 272. Aanvulling bij XIIe..
Anneke Zijp is gehuwd 28-10-1965 met Klaas Punt..

Pag. 272 Aanvulling bij XIIe, 01 bij Jan Punt:
Recenter adres: Zuiderpad 47, 1461 BR Zuidoostbeemster.

Pag. 272 Correctie bij XIIg.02  bij J.G. Koster:
Geboortedatum is 13-12-1963.

Pag. 272 Aanvulling bij XIIh bij Klaas Johan Koster:
Laatst bekend adres: Raadhuisstraat 7, 1474 HE Oosthuizen.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIk..
Dirk Zijp stierf Enkhuizen 16-02-2000, zeer kort voor het overlijden van zijn dochter Carla Zijp. De overlijdensadvertentie vermeldde: “Veehouder in hart en nieren”.
Volkertje (Volly) Bobeldijk is geboren Andijk 08-07-1938.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIk, 01
Uit het huwelijk van het echtpaar Singer-Zijp twee kinderen: Linda Singer en Esther Singer.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIk, 02
Eduard Zijp is getrouwd met Karin -----. Uit dit huwelijk twee kinderen: Angelique Zijp en Nathalie Zijp.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIk, 03
Carla Zijp stierf Venhuizen 16-02-2000. Carla had twee kinderen: Jessica en Julian.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIm, 01
Annemarie Zijp is getrouwd met Hans Koller.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIn, 01
Jantine Dieuwina Zijp, geb. Vleuten-De Meern 23-11-1970, internationaal notarieel secretaresse (1990-1991), management-assistent (1994-1995), office-manager (1996-1998), juridisch secretaresse en vertaler Frans, tr. 08-01-1999 Peter Johannes Polak, geb. Willemstad (Noord-Brabant) 25-08-1967, zn. van H. Polak en T.P. Polak-Otto, IT Consultant, IT manager.
Laatst bekend adres: Wegedoorn 13, 3892 CL Zeewolde.
Uit het huwelijk van Jantine Dieuwina Zijp en Peter Johannes Polak:
            1. Florian Polak, geb. Amersfoort 19-10-1997.

Pag. 273. Aanvulling bij XIIn, 02
Krista Nicolien Zijp, geb. Hoorn 11-07-1974, ing/bachelor in science, specialist marketingmanagement, werkzaam bij Ministerie van VROM.
Laatst bekend adres: Beeklaan 301, 2562 AH Den Haag.

Pag. 274.. Aanvulling bij XIIo.
Aaltje Maartje Zijp is gehuwd Twisk 01-11-1967.

Pag. 274 Aanvullng bij XIIr bij Christiaan van Stokkom:
Laatst bekend adres: Obrechtstraat 197, 2517 TV Den Haag.

Pag. 275. Aanvulling bij XIIx
Klaas Zijp tr. Venhuizen 02-03-1966 Cornelia (Corrie) Grietje Spaans, geb. Venhuizen 17-10-1946, dr. van Pieter Spaans en Grietje Ilbrink.

Pag. 275 Aanvulling bij XIIx, 01 bij Jan-Pieter Hendrik Zijp:
Laatst bekend adres: Brinkerweg 22, 6707 GE Wageningen.

Pag. 276. Aanvulling bij XIIab..
Arie Cornelis Zee, geboren Lambertschaag 28-03-1952 tr. Mariëtte Wessstrate, geb. Hoorn 31-01-1952, dr. van Jaap Wesstrate en Marie Rooker.
Uit dit  huwelijk van Arie Cornelis Zee en Mariëtte Wesstrate:
            1. Martine Zee, geboren 11-10-1977.
            2. Arjen Zee, geboren 20-12-1979.

Pag. 276 Aanvulling bij XIIac  bij Annette Marianne Morit.
Zij is functioneel beheerder I.T. bij Ahold te Zaandam.

Pag. 276 Correctie bij XIIad. van de familienaam van de echtgenoot van Monique Morit.
De naam is G. van den Aakster.

Pag. 276 Aanvulling bij XIIaf  bij gezin van Immetje Zijp:
Laatst bekend adres:  Albardastraat 2a, 3601 BN Maarssen.

Pag. 337. Aanvulling bij Xo,1..
Trijntje Zijp, geboren Twisk 09-12-1917, weduwe van Jan van Strien, op 86-jarige leeftijd overleden Waddinxveen 24-12-2003 en begraven Twisk 29-12-2003.Zij was zeer ondernemend en actief, en zij had een brede kennis en interesse. Met slechts korte onderbrekingen ia zij veertig jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarbij zij zorg, werk en plicht altijd zeer goed wist te verenigen. Tot 1980 was zij adjunct-directeur aan de school voor Chr. MAVO “Groen van Prinsterer” te Enkhuizen.
De overlijdensadvertentie was als volgt ondertekend door de nabestaanden.
            Doorn:             Nico en Tineke van Strien-Reigersberg
            Wageningen:    Maarten van Strien
            Utrecht:            Willem van Strien
            Waddinxveen:  Janny en hans Algera-van Strien
            De Meern:       Nienke en Marcel van den Berg-Algera
                                   Florine, Danique
           
Waddinxveen:  Reinier Algera en Juliët van Dijk.
            Gouda:             Francine Algera en Boudewijn Löwenthal.
Het correspondentieadres was:
J.W.L. Algera-vanStrien, Schielandweg 12 2741 MA Waddinxveen.

Pag. 337 Aanvulling bij XIg.04 bij familie Back-Koster:
Laatst bekend adres: Stieltjeslaan 4, 1222 Re Hilversum.

Pag. 339 Aanvulling bij XIIh.01  bij familie Van Rossum-Koster:
Laatst bekend adres: Noorderstraat 64, 1017 TV Amsterdam.

Pag. 339 Aanvulling bij XIIt.01  bij familie Thoolen-Zijp:
Laatst bekend adres: De Waard 119, 1851 RD Heiloo.